Akut tandvård

AKUT TANDVÅRD

Oförutsedda besvär? Vid smärta eller andra typer akuta besvär är det viktigt att snabbt kunna få hjälp. Vi hjälper dig!

Vår målsättning är att alla patienter som kontaktar oss med akuta besvär skall få möjligheten att få en tid redan samma dag! Ju tidigare under dagen du kontaktar oss desto lättare blir det att ordna ett besök den aktuella dagen.

Kontakta oss via telefon 0510 – 233 12