Barn och Ungdomstandvård

Vi kan erbjuda barn och ungdomsvård

Avgiftsfri ungdomstandvard

Avgiftsfri tandvård

Ungdomar i Sverige har rätt till avgiftsfri tandvård mellan 20 till 24 år (det år de fyller).